Zahlungsbedingungen

Nutzungsbedingungen

Datenschutzerklärung

Richtlinien für die zulässige und angemessene Nutzung

Urheberrecht

Informationen zum Urheberrecht

© LANDR Audio Inc. 2023 - Alle rechten voorbehouden

Deze auteursrechtenverklaring beschrijft hoe LANDR auteursrechten beschermt, de naleving van auteursrechten garandeert en reageert op verwijderingsmeldingen. Het bevat ook informatie over hoe verwijderingsmeldingen te maken. We begrijpen het belang van auteursrechten en we zullen auteursrechtinbreuken serieus nemen.

Als u vragen heeft over deze auteursrechtenverklaring, kunt u contact met ons opnemen via legal@landr.com.

Geen enkel deel van deze website of enig deel daarvan mag worden gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, tenzij anders aangegeven voor losse materialen.

 • Je kunt deze website delen op de volgende manieren:
 • Gebruik maken van een van de deel-knoppen op de LANDR.com-website;
 • Geef een teruglink of de URL van de inhoud die je wilt verspreiden; en
 • Je kunt citaten uit de website gebruiken met vermelding van LANDR.com.

Voor een andere manier van delen, neem dan contact met ons op via contact@landr.com.

Commercieel gebruik en distributie van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Auteursrechten begrijpen

"Auteursrechten" is een vorm van juridische bescherming die wordt gegeven aan contentcreators. Het beschermt de uitdrukking van een idee, en niet het idee zelf. Hoewel de bescherming die wordt verleend aan auteursrechten van jurisdictie tot jurisdictie kan verschillen, omvat het in het algemeen blogs, e-mails, brieven, trainingsmateriaal, geluidsopnames, audiovisuele werken en computersoftware.

Uw verplichtingen

Bij het gebruik van onze online platformen en diensten (onze "Services") bent u verplicht om deze Copyright Policy, evenals onze Servicevoorwaarden, na te leven. Dit betekent dat u deze regels met betrekking tot auteursrechten moet naleven:

 • U kunt alleen de op onze website beschikbaar gemaakte inhoud, informatie, audio, materialen, media en geluiden (de "LANDR-inhoud") gebruiken die we u op basis van de in de Servicevoorwaarden verleende licenties ter beschikking stellen. De op onze website beschikbare LANDR-inhoud is onderhevig aan auteursrechten en u mag deze niet gebruiken zonder onze toestemming. Dit betekent dat u de LANDR-inhoud niet mag herverdelen zonder wijzigingen.
 • U mag geen audio, materialen, media en geluiden (de "Gebruikersinhoud") verspreiden zonder de daarvoor vereiste rechten te hebben. Als u een coverlied uitvoert, moet u het recht hebben om alle bij de distributie vereiste informatie te verstrekken en te verklaren.
 • U mag geen deel van de door u via de Services verspreide Gebruikersinhoud in pand geven, hypothekeren of op andere wijze belasten.
 • U bent verantwoordelijk voor het toekennen van auteursrechten in verband met elke door u via de Services verspreide Gebruikersinhoud, zoals die van bijdragers, waaronder artiesten die bijdragen aan de bijbehorende kunst.
 • U mag de auteursrechten van anderen, waaronder door het uploaden van Gebruikersinhoud zonder rechten of het gebruik van de afbeelding of het uiterlijk van een ander, niet kopiëren, schenden of misbruiken. U mag alleen Gebruikersinhoud uploaden die u hebt gemaakt of waar u het recht toe hebt. Dit betekent dat u geen inhoud mag uploaden waarvan de rechten eigendom zijn van iemand anders, waaronder muziektracks en opnames.

Jouw gebruik van de Services geeft je geen recht om te stellen of te suggereren dat je bent, of dat je gebruik van de LANDR Content verbonden is, gesponsord, goedgekeurd of officieel erkend is door LANDR of enige andere artiest. 

U kunt een auteursrechtenkennisgeving van maximaal tekens zoals aangegeven door LANDR voor elke gedistribueerde gebruikersinhoud opgeven, waarbij de digitale winkels waar de gebruikersinhoud wordt gedistribueerd deze auteursrechtenkennisgeving op een manier zullen opnemen die kan worden bekeken voor de aankoop van een opname.

Samenwerkingen

Sommige functies binnen de Services stellen je in staat om samen te werken met anderen (elk een "Collaborator"). Collaborators zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de voorwaarden van de samenwerking, waaronder de toekenning van auteursrechten, zoals hoe de auteursrechten worden gedeeld, wat er gebeurt als een Collaborator wordt uitgeschakeld of overlijdt, wie rechten kan geven over de Opnames, hoe credits worden gegeven aan de door de gebruiker gegenereerde inhoud en in welke volgorde. We kunnen je geen juridisch advies geven over wat het beste voor je is en geen van de informatie die we je geven, mag worden geïnterpreteerd als juridisch advies. We hebben een blog om je te helpen begrijpen enkele belangrijke concepten met betrekking tot de muziekindustrie hier, maar als je denkt aan het distribueren van door gebruikers gegenereerde inhoud met Collaborators via onze Services, moet je overwegen om een ​​advocaat in te schakelen om een ​​overeenkomst voor je op te stellen. 

Het is beter om vooruit te denken en voor onverwachte gebeurtenissen te plannen voordat de distributie van de gebruikersinhoud.

Collaborators moeten gebruikers van de Services zijn om hun royalties te ontvangen, anders ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van de betaling van royalties aan deze Collaborators.

Meldingen van inbreuk

Als u reden heeft om te geloven dat de LANDR-inhoud, de gebruikersinhoud of elk materiaal dat via onze diensten toegankelijk is, is gekopieerd en op de diensten toegankelijk is op een manier die auteursrechtinbreuk vormt, of dat de diensten koppelingen of andere verwijzingen bevat naar een andere site, applicatie, bestemming of dienst die inhoud of activiteit bevat die uw auteursrechten schendt, kunt u ons op de hoogte stellen door de volgende informatie te verstrekken:

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u beweert is geschonden, of een vertegenwoordigende lijst van de auteursrechtelijk beschermde werken die u beweert dat zijn geschonden.
 • Het materiaal of de link die u beweert inbreuk te maken (of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit) en waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, waaronder, op zijn minst, indien van toepassing, de URL van de link die wordt weergegeven binnen de Services of de exacte locatie waar zulk materiaal kan worden gevonden.
 • Geef uw bedrijfsaffiliatie (indien van toepassing), postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op.
 • Voeg beide volgende verklaringen toe aan de body van de kennisgeving:
  undefinedundefined
 • Geef uw volledige rechtsgeldige naam en uw elektronische of fysieke handtekening op, als wij deze van u moeten verkrijgen om te reageren.

U kunt onze Auteursrechten Agent contacteren met behulp van het volgende postadres: Juridische Afdeling 

#809 - 160 St-Viateur Est Montréal, 

Qc, Canada, H2T 1A8 

Per e-mail op legal@landr.com.

Wij zijn een Canadese onderneming en zijn niet direct onderworpen aan de Digital Millennium Copyright Act, maar we nemen kennisgevingen van inbreuk serieus en we zullen reageren op kennisgevingen van vermeende auteursrechtinbreuk.

Het beantwoorden van deze claims en het onderzoeken van inbreuken op auteursrechten kan intensief zijn in middelen en leiden tot significante verschillen van mening met de personen die het doelwit zijn van een claim. Valse verklaringen in een kennisgeving die stelt dat gebruikersinhoud, LANDR-materiaal of enig ander inhoud inbreuk maakt op de wet, kunnen u blootstellen aan aansprakelijkheid voor schade (inclusief kosten en advocaatkosten). U bent verantwoordelijk voor het overwegen van auteursrechtverdedigingen, beperkingen of uitzonderingen voordat u een claim bij ons indient of ons een kennisgeving stuurt. Als u niet zeker bent van uw claim, denk dan eerst aan het contacteren van een advocaat. U moet ook zeker weten dat we de mogelijkheid hebben om actie te ondernemen. Als de inhoud niet binnen onze diensten is gehost, hebben we er geen controle over.

Reacties op auteursrechteninbreukclaims

Bij ontvangst van een kennisgeving van auteursrechtinbreuken of als we ontdekken dat je betrokken bent geweest bij een auteursrechtinbreuk of mogelijk betrokken bent geweest, zullen we de beschikbare informatie beoordelen en de actie ondernemen die wij passend achten onder de wetten, waaronder het verwijderen van de betwiste inhoud van onze diensten.

Tijdens het onderzoek kunnen we de distributie of beschikbaarheid van uw gebruikersinhoud, uw royalties of de distributie van de royalties of zelfs toegang tot de diensten opschorten. We geven u een redelijke kans om ons uitleg te geven in reactie op dergelijke claims.

U begrijpt dat we inhoud die we redelijkerwijs geloven inbreuk te maken op het auteursrecht van een ander, kunnen verwijderen, verwijderen, de distributie opschorten en permanent verwijderen. U gaat ermee akkoord om met ons samen te werken om dergelijke claims met betrekking tot uw gebruikersinhoud op te lossen.

U begrijpt ook dat we elke online digitale winkel kunnen melden dat de gedistribueerde inhoud in strijd is met het auteursrecht van een andere partij. De online digitale winkels zullen dit verzoek afhandelen conform hun beleid.

Jouw rechten bij een kennisgeving van inbreuk

Als u van mening bent dat uw gebruikersinhoud ten onrechte is verwijderd, uitgeschakeld of onbeschikbaar is gemaakt volgens deze auteursrechtenbeleid, heeft u het recht om onze auteursrechtenagent een tegenbericht te verstrekken met de volgende informatie voor onze beoordeling:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening, indien vereist door ons conform de wet.
 • De identificatie van de gebruikersinhoud die is verwijderd of waarvan de toegang is geblokkeerd als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van de gebruikersinhoud
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

We kunnen uw tegenbericht delen met de partij die u in eerste instantie heeft beschuldigd om hen te informeren dat we hebben besloten tegen hun claim op basis van deze reactie. Tenzij de rechthebbende vervolgens een actie instelt om een ​​vonnis te verkrijgen, kunnen we besluiten om uw gebruikersinhoud opnieuw beschikbaar te maken, de distributie voort te zetten of op een andere manier binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke kennisgeving toegang te herstellen. We zullen je niet verdedigen in de rechtszaal of voor een rechtbank in welke situatie dan ook.

U gaat ermee akkoord dat u mogelijk bewijs van oplossing moet voorleggen voordat we de services hervatten en de distributie van de gebruikersinhoud herstellen. 

Herhaaldelijke inbreuk 

LANDR neemt auteursrechtinbreuken serieus en we kunnen uw rechten om de Services te gebruiken voor altijd opschorten als we vinden dat u herhaaldelijk inbreuk heeft gemaakt op onze auteursrechten of die van anderen. We bepalen naar eigen goeddunken wat een herhaaldelijke inbreuk is en dit omvat minimaal gebruikers die meer dan één auteursrechtinbreukclaim hebben ontvangen. We kunnen ook uw royalties opschorten, in beslag nemen of bevriezen zoals beschreven in de Servicevoorwaarden.

LANDR © 2023 Alle Rechte vorbehalten.